Vad är SchemaAnalys?


SchemaAnalys är ett bemanningssystem för:

 • Schemaläggning - och analys.
 • Bemanningsplanering - och analys.
 • Arbetstidsredovisning - och analys.
 • Lönekostnader - och analys.
 • Verksamhetsutveckling.

Vad kan Du göra?

 • Förenkla arbetet med schemaläggningen.
 • Låta personalen planera sin egen arbetstid.
 • Få tillgång till valfria tidsdata.
 • Anpassa schemat till verksamhetens behov.
 • Få en diagnos av schema och bemanning.
 • Kontroll av arbetstidsregler.
 • Spara resurser - tid och pengar.
 • Förbättra arbetsmiljön.
 • Införa nya arbetstidsformer.
 • Rapportera avvikelser direkt i schemat.
 • Exportera alla tidsunderlag till löneprogram.


Heltid och delade turer.

Det är svårt att nå en önskad bemanning om alla vill arbeta heltid. Vi har stor erfarenhet av att via schema- och en bra bemanningsplanering samt kunskap inom organisations- och verksamhetsutveckling lösa problemen. Ring eller maila oss för mer information och rådgivning.

Tips: Förstora sidan med "Ctrl och +" Återställ med "Ctrl och 0"

Hämta information i Word.
Hämta information i PowerPoint.

Nyheter